Νέα συνεργασία στα πλαίσια του Horizon Europe: Marie Skłodowska-Curie Staff Exchanges

Νέα συνεργασία στα πλαίσια του Horizon Europe: Marie Skłodowska-Curie Staff Exchanges με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων ιχθυοτροφών από φυσικές βιοδραστικές ενώσεις που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα των ιχθύων και παρουσιάζουν αντιοξειδωτική και αντιμικροβιακή...