Στις 28 Μαρτίου 2024 δυο καθηγητές του Τμήματος Ωκεανογραφιας και Θαλασσασίων Βιοεπιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου, συμμετείχαν ως ομιλητές στην Εκδήλωση της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης με τ΄ιτλο: “Κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της στις θάλασσες της Μεσογείου: από τη θεωρία στην πράξη”.

Ο κ. Δρόσος Κουτσούμπας (Πρόεδρος Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής MedPAN) ανέπτυξε το θέμα των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις θάλασσες της Μεσογείου, ενώ ο κ. Στέλιος Κατσανεβάκης (καθηγητής Θαλάσσιας Οικολογίας και Βιοποικιλότητας) , ανέπτυξε το θέμα των ξενικών θαλάσσιων εισβολέων.

Σύμφωνα με τον κ. Κουτσούμπα,

  • Η ενδεχόμενη σημαντική μείωση των βροχοπτώσεων και οι έντονες ξηρασίες στη Νότια Ευρώπη θα εντείνουν περαιτέρω το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής στις θάλασσες της Μεσογείου, προκαλώντας αύξηση της θερμοκρασίας του νερού, μείωση του pH του θαλασσινού νερού, θαλάσσιους καύσωνες και άνοδο της θαλάσσιας στάθμης.
  • Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη σοβαρές συνέπειες για τον άνθρωπο και τη βιοποικιλότητα, επηρεάζοντας τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα, ιδιαίτερα τα προστατευόμενα είδη, καθώς και τα παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα.

Επίσης, τόνισε την ανάγκη λήψης άμεσων διαχειριστικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας σε συνδυασμό με πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην περαιτέρω ανάπτυξη και δημιουργία Δικτύου Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών στη Μεσόγειο.

Σχετικά με τους ξενικούς θαλάσσιους εισβολε΄ις, υπάρχουν περίπου 1000 είδη που έχουν εισαχθεί στη Μεσόγειο από άλλες θάλασσες. Όπως ανέφερε ο κ. Κατσανεβάκης

  • Αυτά τα είδη φτάνουν στη Μεσόγειο είτε μέσω της Διώρυγας του Σουέζ είτε μέσω ανθρώπινων παρεμβάσεων και δραστηριοτήτων, όπως η ναυτιλία, η θαλασσοκαλλιέργεια και η εισαγωγή ξενικών ειδών για ενυδρεία. Περιλαμβάνουν όλες τις ταξινομικές ομάδες, όπως ψάρια, ασπόνδυλα και φύκη.
  • Υπάρχουν λίγα ιδιαίτερα προβληματικά είδη που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στον θαλάσσιο τουρισμό, τις δραστηριότητες αναψυχής και την αλιεία, όπως η μέδουσα Rhopilema nomadica. Επίσης, κάποια είδη μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση της βιοποικιλότητας λόγω υπερβόσκησης, όπως οι γερμανοί και οι αγριόσαλπες.
  • Υπάρχουν διαχειριστικά μέτρα που μπορούν να περιορίσουν τον πληθυσμό των ξενικών ειδών σε χαμηλά επίπεδα και να μειώσουν τις επιπτώσεις τους. Αυτά περιλαμβάνουν την επιδότηση της στοχευμένης αλιείας, την αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω αποτελεσματικής προστασίας για την αύξηση της ανθεκτικότητάς τους στις εισβολές, καθώς και τη δημιουργία και εκπαίδευση ομάδων εθελοντών για την οργανωμένη απομάκρυνση προβληματικών ειδών.