Νέα συνεργασία στα πλαίσια του Horizon Europe: Marie Skłodowska-Curie Staff Exchanges με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων ιχθυοτροφών από φυσικές βιοδραστικές ενώσεις που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα των ιχθύων και παρουσιάζουν αντιοξειδωτική και αντιμικροβιακή δράση. Η δημιουργία νέων βιώσιμων φυτικών πόρων έχει σκοπό να συμβάλλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας της υδατοκαλλιέργειας, προτείνοντας περισσότερα και ακόμη ποιοτικότερα προϊόντα.

Από τη συνάδελφο Sophia Pappou, Υπ. Διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

MSc Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών

MSc Θαλάσσια Βιολογία και Οικολογία

Μέλος ΣΠΩΘΒΕ

Πηγή: Εφημερίδα Πολιτικά

#HorizonEurope

#MSCA Staff Exchanges

#FEEDACTIV

Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών – Dept of Marine Sciences