ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Χαρίκλεια Οικονόμου

Πρόεδρος

Σταμάτης Παναγιώτης

Γενικός Γραμματέας

Τσιαγκά Πασχαλία

Ταμίας

Βαρβέρης Θωμάς

Ειδ. Γραμματέας

Μαμούτος Ιωάννης

Μέλος

Τζιβράς Παναγής

Μέλος

Ευαγγελινός Δημήτριος

Αναπλ. μέλος

ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Χατζηπαυλής Αντώνιος

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Μαρμαρά Δήμητρα

Τακτικό μέλος

Πλουμή Κωνσταντίνα Τάνια

Τακτικό μέλος

Μαμούτος Γιάννης

Τακτικό μέλος

Ευαγγελινός Δημήτρης

Αναπλ. μέλος

Νικολιδάκης Σάββας

Αναπλ. μέλος

Λυμπερίδης Αλέξανδρος

Αναπλ. μέλος