Το ενδιαφέρον στην βιοτεχνολογία των φυκών έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες καθώς τα μακροφύκη διαθέτουν δυνατότητες για πολλές βιομηχανικές εφαρμογές, ιδίως όσον αφορά την εκμετάλλευση διαφόρων ειδών μακροφυκών για την παραγωγή μεγάλης ποικιλίας προϊόντων στη βιομηχανία τροφίμων, καλλυντικών και φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Το πράσινο μακροφύκος Ulva lactuca περιέχει εμπορικά πολύτιμες χημικές ενώσεις οι οποίες εμφανίζουν μεταξύ άλλων αντι-ική, αντιοξειδωτική, αντικαρκινική, και ανοσοδιεγερτική δραστηριότητα με εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων, βιοϊατρικής και γεωργίας.

Όσον αφορά το αποτέλεσμα της διαδικασίας εκχύλισης των βιοδραστικών ενώσεων στόχων, διαφορετικές μεταβλητές είναι καθοριστικές, όπως ο τύπος του διαλύτη, η αναλογία διαλύτη προς βιομάζα, η θερμοκρασία και ο χρόνος εκχύλισης. Αυτές οι συνθήκες απαιτούν εξειδικευμένη αλλά και συνδυαστική μελέτη προκειμένου να μεγιστοποιηθούν η απόδοση εκχύλισης των ενώσεων στόχων αλλά και η βιοδραστική ισχύς των εκχυλισμάτων. Η απόδοση της εκχύλισης των βιοδραστικών ενώσεων εξαρτάται από τον διαλύτη καθώς διαφορετικοί διαλύτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με την πολικότητα και τη θέση αυτών των ενώσεων.

Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου BIOMALGA, το Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς του ΕΜΠ μελέτησε την αποτελεσματικότητα τεσσάρων μη τοξικών διαλυτών στην εκχύλιση του φύκους U. lactuca σχετικά με τη συνολική περιεκτικότητα σε καροτενοειδή και φαινολικές ενώσεις. Η επίδραση των παραμέτρων εκχύλισης στην περιεκτικότητα σε καροτενοειδή και φαινολικές ενώσεις, στην αντιοξειδωτική δράση και την απόδοση εκχύλισης, διερευνήθηκαν προκειμένου να προσδιοριστούν οι βέλτιστες συνθήκες με στόχο την απόκτηση εκχυλισμάτων U. lactuca πλούσιων σε βιοδραστικές ενώσεις με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, κατάλληλες για χρήση σε ποικιλία εφαρμογών του διατροφικού και φαρμακευτικού κλάδου.

Πάππου Σοφία, MSc Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών και Θαλάσσια Βιολογία και Οικολογία, μέλος Συλλόγου Πτυχιούχων Ωκεανογράφων και Θαλ. Βιοεπ. Ελλάδας (ΣΠΩΘΒΕ)
———————————————————————–
Ολόκληρη η δημοσίευση είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.mdpi.com/2076-3417/12/4/2117
————————————————————————
Pappou, S.; Dardavila, M.M.; Savvidou, M.G.; Louli, V.; Magoulas, K.; Voutsas, E. Extraction of Bioactive Compounds from Ulva lactuca. Appl. Sci. 2022, 12, 2117.