Το Αιγαίο χαρακτηρίζεται από έντονη ανθρώπινη παρουσία και σημαντικά επιτεύγματα σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Παρά το γεγονός ότι η εμφάνιση καταστροφικών σεισμών και ηφαιστειακών εκρήξεων και τα συνοδά τους φαινόμενα έχουν οδηγήσει στην παρακμή λαμπρών πολιτισμών στο παρελθόν, έχουν παράλληλα συμβάλει σημαντικά στην προσαρμογή στις νέες συνθήκες και στην περαιτέρω ανάπτυξη και πρόοδο.

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια ανασκόπηση των καταστροφικών σεισμών που έπληξαν τα νησιά του Αιγαίου από την αρχαιότητα έως σήμερα και των συνοδών φαινομένων τους με έμφαση στην εμφάνιση τσουνάμι και συμπεριλαμβάνει τα Πρόσφατα γεγονότα Τσουνάμι στο Αιγαίο, τα οποία προκλήθηκαν από τους σεισμούς του Ιουνίου 2017 M = 6,3 στη Λέσβο, του Ιουλίου 2017 M = 6,6 βαθμών στην Κω, του Οκτωβρίου 2020 M = 7,0 M = 7,0 σεισμό της Σάμου στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και του Μαΐου 2020 M = 6,2 M = 6,2 στη Νότια Κρήτη.

Φαίνεται ότι τα τσουνάμι στο Αιγαίο έχουν μεγάλη πιθανότητα να προκαλέσουν αξιοσημείωτες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στις υποδομές, μα κυρίως στον πληθυσμό και στους επισκέπτες των νησιών. Οι επιπτώσεις αυτές έχουν μεγιστοποιηθεί με την εκθετική αύξηση του πληθυσμού και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην παράκτια ζώνη του Αιγαίου.

Αν και την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει σημαντικά βήματα ως προς την πρόληψη και διαχείριση σεισμών και συναφών καταστροφών στην Ελλάδα, δεν έχει ακόμα σημειωθεί παρόμοια πρόοδος για την πρόληψη και διαχείριση του κινδύνου τσουνάμι.

Marilia Gogou Oceanographer, PhD c. MSc Environmental, Disaster and Crisis Management Strategies Researcher on Coastal Hazards Department of Geology and Geoenvironment National and Kapodistrian University of Athens,

Απόφοιτος ΤΩΘΒΕ Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών – Dept of Marine Sciences

Ολόκληρο το κεφάλαιο είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο: https://link.springer.com/chapter/10.1007/698_2022_941…

———————————————————————–

Gogou, M., Mavroulis, S., Evelpidou, N., Lekkas, E. (2023). Earthquakes and Tsunamis: Natural Hazards Over the Aegean Archipelago. In: The Handbook of Environmental Chemistry. Springer, Berlin, Heidelberg.