ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ|ΤΡΙΤΗ 9 ΜΑΙΟΥ

Φόρμα εγγραφής για Δια ζώσης ή εξ αποστάσεως παρακολούθηση: https://forms.gle/2bQdoTJLSZJzQXPz6