Η Μαρία Παπαδάτου είναι απόφοιτη του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών – μέλος ΣΠΩΘΒΕ και Μεταδιδακτορική ερευνήτρια Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας. Κατέχει διδακτορικό με ειδίκευση στη μελέτη μικροβιακής ποικιλότητας και δραστηριότητας βιοϋμενίων (biofilms) ως παράγοντες βιορύπανσης (biofouling) σε υφαλοχρώματα (antifouling coatings) με εφαρμογή μοριακών μεθόδων (University of Portsmouth). Η μεταδιδακτορική της έρευνα σχετίζεται με την αξιολόγηση οικοσυστημικού-επιπέδου της τοξικότητας των φυτοφαρμάκων σε μικροοργανισμούς εδάφους από διαφορετικά τροφικά επίπεδα (θηρευτής: πρώτιστα, θήραμα: νιτροποιητές) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Επιπλέον, η έρευνά της αφορά στη μελέτη της δραστηριότητας των θαλασσίων μικροοργανισμών στον κύκλο του άνθρακα ώστε να κατανοηθεί η συμβολή τους στη κλιματική αλλαγή και τη δέσμευση άνθρακα στους ωκεανούς Universität Wien.

©️ Olivia Rempel/ GRID-Arendal