ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

Η ανανέωση της αιτήσιας συνδρομής είναι 10 ευρώ και ανανεώνεται αυτόματα κάθε έτος εαν επιλεχθεί σαν τρόπος πληρωμής PayPal.

 

Καταβολή ποσού μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

1. Κατάθεση στον παρακάτω λογαριασμό:

Σύλλογος Πτυχιούχων Ωκεανογράφων και Θαλασσίων Βιοεπιστημόνων Ελλάδας
ΙΒΑΝ – Alpha BANK: GR09 0140 8130 8130 0200 2009 433
Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού – Alpha BANK: 813002002 009433

2. Πληρωμή μέσω PayPal πατώντας το σχετικό κουμπί: