ΒΗΜΑ 2: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ

Το τελικό βήμα για την ενεργοποίηση σας ως μέλος του ΣΠΩΘΒΕ είναι η καταβολή ποσού εγγραφής. Το παράβολο εγγραφής είναι 15 ευρώ (και καλύπτει και την πρώτη συνδρομή) και η ανανέωση της αιτήσιας συνδρομής 10 ευρώ.
Προκειμένου να ολοκληρώθεί επιτυχώς την εγγραφής σας, θα πρέπει να προβείτε σε προεξόφληση της συνδρομής μέλους του ΣΠΩΘΒΕ, με κατάθεση στον παρακάτω λογαριασμό:

 

Καταβολή ποσού μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

1. Κατάθεση στον παρακάτω λογαριασμό:

Σύλλογος Πτυχιούχων Ωκεανογράφων και Θαλασσίων Βιοεπιστημόνων Ελλάδας
ΙΒΑΝ – Alpha BANK: GR09 0140 8130 8130 0200 2009 433
Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού – Alpha BANK: 813002002 009433

2. Πληρωμή μέσω PayPal πατώντας το σχετικό κουμπί: